پل معلق مشگین شهر ، از جمله سازه های دیدنی کشورمان ، در مشگین شهر و در دامنه ی کوه ساوالان ساخته شده است . این پل در سال 1394 به دست دکتر مسعود سلطانی فر افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفت . تمامی مراحل طراحی و ساخت این پل زیبا توسط مهندسین بومی انجام شده است . این پل زیبا 365 متر طول و 2 متر عرض دارد و بیشترین ارتفاع آن از کف دره ی خیاو چایی 85 متر است .

پل معلق مشگین شهر